Montegrappa WILD Baobab pen

Buy it here - Køb den her i Montegrappas vidunderlige univers. LINK

A collaboration between Montegrappa and National Geographic Explorers and Photographers, Uri and Helle Løvevild Golman, invokes the mythos of Africa’s mighty Baobab. From here, the Arctic lies far away. Yet in the context of their story, the feather of the Snowy Owl is a poignant symbol of shared trials and triumphs, and a reminder to pursue one’s passions with strength and vigour.

It is Uri and Helle's passport stamps that adorn the box and their pictures on the seven postcards with a story and greetings from them from each of the seven continents.

Available to ship by Monday 9 November 2020

---ooOoo---

Et samarbejde mellem Montegrappa og Uri og Helle Løvevild Golman påberåber sig mythos om Afrikas mægtige Baobab. Herfra ligger Arktis langt væk. Alligevel er sneuglens fjer i forbindelse med deres historie et gribende symbol på fælles prøvelser og triumfer og en påmindelse om at forfølge ens lidenskaber med styrke og kraft.

Det er Uri og Helles passtempler der pryder æsken og deres billeder på de syv postkort med en historie og hilsen fra dem fra hvert af de syv kontinenter.

Tilgængelig fra Mandag d. 9. november 2020

 Prices / Priser:

  • Fountain Pen: 990 euro
  • Rollerball:  750 euro
  • Ballpoint: 490 euro